• برد دیزل ژنراتور آلوا

    کنترلر  دیزل ژنراتورامکان استفاده از دیزل ژنراتور در کاربردهای مختلف مانند کارکرد به صورت پشتیبان برق شهر ، سنکرون با ژنراتورهای دیگر و با برق شهر و … را فراهم می نماید. همچنین بحث حفاظت که از نیازهای اساسی در این زمینه می باشد را نیز پوشش می دهد که باعث افزایش طول عمر قطعات و استفاده مناسب و بهینه از آنها می گردد.امروزه سیستم کنترل بخش جدا ناپذیر صنعت دیزل ژنراتور و موتورهای دیزلی می باشد و با توجه به پیشرفتهای صورت گرفته در این صنعت بحث کنترل هم به موازات پیشرفت آشکاری داشته است.

    ۱,۲۳۵,۰۰۰ تومان۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان

    برد دیزل ژنراتور آلوا

    ۱,۲۳۵,۰۰۰ تومان۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان

منوی اصلی